E-Captain
Euromat
LinkedIn
Facebook
Twitter

Kamer beoogt met wetswijziging dominante marktpositie met geprivatiseerde casino’s te voorkomen

Met een wijziging van de Wet op de kansspelen privatiseert het kabinet Holland Casino en opent het de casinomarkt voor andere private partijen. Kamer en kabinet zijn het erover eens dat het runnen van casino’s geen overheidstaak is. Wel heeft de Tweede Kamer op 31 januari 2017 in een aantal moties de regering opgeroepen verdergaande beperkingen op te leggen aan de nog te privatiseren speelcasino’s nu nog bekend als Holland Casino.  Het betreft o.a. het beperken van andersoortige activiteiten in de nabijheid van casino’s en het toelaten van mystery shoppers. Ook zijn er voorstellen tot wetswijziging aangenomen die onder meer tot doel hebben een dominante marktpositie te voorkomen. Zie hieronder voor de gehele lijst met aangenomen moties en amendementen. 

Tweede Kamer, dinsdag 31 januari 2017

Stemmingen moties

34 471, nr. 18 -de motie-Van Nispen c.s. over mysteryshopping mogelijk maken bij casino’s

34 471, nr. 19 -de motie-Van Nispen over grenzen aan andersoortige activiteiten in de nabijheid van casino’s

34 471, nr. 20 -de motie-Van Toorenburg over doorvoeren van in moties gevraagde verboden inzake kansspelwetgeving

34 471, nr. 22 -de motie-Van Toorenburg over een separate vergunningsprocedure bij de Nederlandsche Bank voor wisseltransacties

34 471, nr. 23 -de motie-Van Toorenburg/Van Nispen over altijd een Bibob-toets bij een aanvraag voor een vergunning tot het organiseren van een speelcasino

34 471, nr. 24 -de motie-Van Toorenburg/Van Nispen over het verplichten van vergunninghouders om een vog aan te vragen voor werknemers

34 471, nr. 26 -de motie-Van Toorenburg over het verlengen van de bewaartermijn voor camerabeelden

34 471, nr. 27 -de motie-Van Toorenburg/Van Nispen over het verbieden van bonussen en spaarprogramma’s
Stemmingen amendementen

nader gewijzigd amendement Mei Li Vos/Van Nispen (32) over vergunningverlening onder voorwaarde van overname van personeel

amendement Van Toorenburg (12) over een evaluatietermijn van 5 jaar

amendement Mei Li Vos/Van Wijngaarden (13) over het voorkomen van een dominante marktpositie

amendement Van Wijngaarden/Mei Li Vos (14) over doelmatige inrichting van bestuursrechtelijke rechtsbescherming

Ten slotte is ook het wetsvoorstel aangenomen.