E-Captain
Euromat
LinkedIn
Facebook
Twitter

Publicaties

Op deze pagina worden regelmatig recent gepubliceerde documenten geplaatst waarnaar ook in de ledenberichten van de VAN verwezen wordt.

Juni 2016

Stenogram antwoord regering eerste termijn van 30 juni 2016: Kansspelen-op-afstand-antwoord-Eerste-Termijn-30.06.16

Nr. 38 amendement van van Toorenburg (CDA) inzake aanpassing amendement nr. 37: doorhaling formele ontheffingsbevoegdheid Ksa: amendement nr. 38 van Toorenburg (CDA) inzake sponsorverbod

Puntsgewijze samenvatting van beantwoording van vragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel KoA: belangrijkste zaken uit antwoorden regering nav eerste termijn behandeling wetsvoorstel KoA

Beantwoording van vragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel KoA: Beantwoording vragen  door regering gesteld tijdens eerste termijn behandeling wetsvoorstel KoA

Kamervragen mevrouw Dik-Faber (CU) aan de regering inzake rookruimtes horeca en mogelijk rookverbod speeltuinen: vragen Dik Faber (CU) over rookruimtes horeca en roken speeltuinen

Nr. 37 amendement van van Toorenburg (CDA) inzake uitzonderingen op voorgesteld sponsorverbod online kansspelaanbieders:amendement n. 37 van Toorenburg (CDA) uitzondering op sponsorverbod kansspelaanbieders

Stenogram eerste termijn behandeling wetsvoorstel KoA: stenogram eerste termijn wetsvoorstel KoA

Nr.36 amendement van Bisschop en van der Staay SGP inzake verzwaring voorhangprocedure voor AMvB inzake type kansspelen online:amendement nr. 36 Bisschop en van der Staay (SGP) inzake verzwaring voorhangprocedure voor AMvB inzake type kansspelen online

Nr. 35 amendement van Segers (CU) inzake verduidelijking bestrijden niet toegestaan kansspelaanbod door Ksa:  amendement nr. 35 Segers (CU) inzake verduidelijking bestrijden niet toegestaan kansspelaanbod door Ksa

Nr. 34 amendement van Bisschop en van der Staaij (SGP) inzake maand verlenging na beeindiging vrijwillig toegangsverbod:amendement nr. 34 Bisschop en van der Staaij (SGP) inzake maand verlenging na beeindiging vrijwillig toegangsverbod CRUKS

Nr. 33  amendement van Kooiman (SP) over de verhoging van bijdrage door houders van vergunningen van kansspelen op afstand aan het verslavingsfonds naar 1%: amendement nr. 33 Kooiman (SP) inzake verdubbeling bijdrage verslavingsfonds

Nr. 32 amendement van Kooiman (SP) dat regelt dat het reclameregime voor online gokken aansluit bij de alcoholwetgeving: amendement nr. 32 van Kooiman (SP) dat voorziet in aansluiting reclame kansspelen bij alcoholreclame

Nr. 31 amendement van Segers (CU) dat de leeftijd waarop deelname aan kansspelen mogelijk is, verhoogt van achttien naar eenentwintig jaar: amendement nr. 31 van Segers (CU) inzake verhoging minimum leeftijdsgrens van 18 naar 21 jaar voor alle kansspelen

Amendement nr. 30 van N. Kooiman (SP) inzake verbod op gebruik spelersgegevens uit andere vergunning voor reclame- en wervingsactiviteiten kansspelen online: 20160623 amendement nr. 30 inzake verbod op gebruik spelersgegevens uit andere vergunning tbv online kansspelen

Amendement nr. 29 van Judith Swinkels en Kees Verhoeven (D66) inzake het doorhalen van de voorziene bevoegdheid van de Ksa om internetwebsites te blokkeren waarmee nr. 24 komt vervallen: amendement nr. 29 inzake intrekken bevoegdheid Ksa in wetsvoorstel om blokkades op internet uit te voeren

Amendement nr. 28 van Jeroen van Wijngaarden inzake wijziging begrip sportprijsvraag in sportweddenschap:amendement nr. 28 van van Wijngaarden inzake begrip sportprijsvraag te vervangen door sportweddenschap

Amendement nr. 27 van Jeroen van Wijngaarden (VVD) inzake beperking onvrijwillige uitsluiting tot gevallen van uiterste noodzaak: amendement nr. 27 van Wijngaarden inzake onvrijwillige uitsluiting alleen als uiterste noodzaak

Amendement nr. 26 van Jeroen van Wijngaarden (VVD) en Mei Li Vos (PvdA) dat aan de evaluatiebepaling toevoegt dat in de evaluatie moet worden ingegaan op de meeropbrengst van de kansspelbelasting afkomstig van landgebonden kansspelen en die van kansspelen op afstand: amendement nr. 26 van Wijngaarden en Mei Li Vos inzake evaluatie opbrengst Ksb

Kansspelautoriteit vernietigt vertrouwelijke justitiële gegevens aanvragers exploitatievergunning: brief_Ksa vernietiging_justitiele_gegevens

Beantwoording vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) door de regering over het feit dat Holland Casino op straat klanten werft en gratis speelgeld weggeeft:  beantwoording vragen Mei Li Vos (Pvda) over straatacties HC

 Vragen van vaste commissie van Financiën Eerste Kamer opgesteld door kleine christelijke partijen en SP over privatisering HC: brief Eerste Kamer over plannen HC

Beantwoording Kamervragen inzake 24/7 opening van HC in Rotterdam: 20160621 vragen en antwoorden 24 7 opening HC Rotterdam

Amendement (nr. 25) van Jeroen van Wijngaarden (VVD) inzake het beperken van CRUKS voor speelautomatenhallen tot raadpleging in daartoe aanleiding gevende gevallen: amendement nr. 25 inzake beperking CRUKS hallen tot raadpleging

Amendement (nr. 24) van Judith Swinkels en Kees Verhoeven (D66) inzake het doorhalen van de voorziene bevoegdheid van de Ksa om internetwebsites te blokkeren: amendement nr. 24 inzake doorstrepen bevoegdheid Ksa om internetwebsites te blokkeren

Persbericht Ksa inzake vernietiging gegevens aanvragers exploitatievergunning: persbericht Ksa inzake vernietigen bovenmatige vertrouwelijke gegevens houders exploitatievergunning

Amendement (nr. 23) van mevrouw Mei Li Vos (PvdA) inzake een duidelijke waarschuwing bij reclame voor kansspelen voor risico’s op onmatige deelname: nr. 23 inzake een duidelijke waarschuwing bij reclame voor kansspelen voor risico’s op onmatige deelname

Amendement (nr. 22) van mevrouw van Toorenburg (CDA) inzake een door de Ksa op te leggen verbod aan programmatuur die is bedoeld om deel te nemen aan een online kansspel zonder vergunning: amendement 22 van Toorenburg inzake verbod op programmatuur die deelname aan online kansspel zonder vergunning mogelijk maakt

Amendement (nr. 21) van mevrouw van Toorenburg (CDA) inzake een verbod tot wedden op wedstrijden die door een kansspelaanbieder worden gesponsord: amendement 21 van Toorenburg inzake verbod wedden op door kansspelaanbieder gesponsorde wedstrijden

Amendement (nr. 20) van mevrouw Mei Li Vos (PvdA) inzake financiering landelijk loket kansspelen vanuit  verslavingsfonds:  nr._20_financiering_van_een_landelijk_loket_kansspelen_vanuit_verslavingsfonds)

Ledenbericht Euromat mei 2016: 20160601 EUROMAT_News_Bulletin_May_2016

Persbericht Ksa: Ksa start vergunningsprocedure Lottovate: 20160613 Ksa start vergunningsprocedure Lottovate

Antwoorden regering op Kamervragen van mevrouw Dik-Faber (CU) inzake rookruimtes:  20160607 beantwoording-kamervragen-over-rookruimtes-in-de-horeca

‘Handreiking Kansspelautomaten en een juiste administratie’ van de belastingdienst: 20160607 Handreiking administratie kansspelbelasting

Kamervragen mevrouw Vos (PvdA) over werving op straat door Holland Casino: 20160608 Kamervragen Mei Li Vos over werving op straat door HC

Position paper ISDN inzake het blokkeren van internetwebsites zoals voorzien in het wetsvoorstel KoA:  20160607 position-Paper-SIDN

Pay.nl treedt toe tot convenant blokkeren betalingsverkeer voor illegale gokaanbieders: 20160523 Pay.nl

 

Mei 2016

Amendement van het lid Van Wijngaarden dat de onvrijwillige uitsluiting van kansspelen beperkt tot speelcasino’s: Amendement van het lid Van Wijngaarden dat de onvrijwillige uitsluiting van kansspelen beperkt tot speelcasino

Inval drie gokpanden: Inval drie gokpanden

Euromat News Bulletin April 2016: EUROMAT News Bulletin April 2016

Uitstel beantwoording Kamervragen over Curaçaose loterij: uitstel-beantwoording-kamervragen-over-curacaose-loterij

Persbericht Euromat: Toezichthouders nemen deel aan Euromat Gaming Summit 2016: Persbericht Euromat Toezichthouders nemen deel aan Euromat Gaming Summit 2016

Kansspelautoriteit streeft naar verwijdering van op Nederland gerichte illegale gokapps: Kansspelautoriteit streeft naar verwijdering van op Nederland gerichte illegale gokapps

Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime: Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Rijksjaarverslag 2015: Rijksjaarverslag 2015 (26-mei-2016)

Vragen van het lid Van Raak (SP) over grootschalige illegale gokactiviteiten vanuit Curaçao en de rol van KPMG: Vragen van het lid Van Raak (SP) over grootschalige illegale gokactiviteiten vanuit Curaçao en de rol van KPMG (26-mei-2016)

Column in Den Haag – Gokje: Column in Den Haag – Gokje (26-mei-2016)

Pay.nl treedt toe tot convenant blokkeren betalingsverkeer voor illegale gokaanbieders: Pay.nl treedt toe tot convenant blokkeren betalingsverkeer voor illegale gokaanbieders (26-mei-2016)

Nederland heeft eerste app voor verantwoord gokken: Nederland heeft eerste app voor verantwoord gokken (26-mei-2016)

Ksa stelt document strategie preventie kansspelverslaving definitief vast: Ksa stelt document strategie preventie kansspelverslaving definitief vast 26mei2016

April 2016

Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod en leeftijdgrens 2015: Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod en leeftijdsgrens 2015

Amendement Segers (CU) dat regelt dat het uitzenden van gokprogramma’s op een open televisieprogrammakanaal niet is toegestaan: Amendement Segers (CU) dat regelt dat het uitzenden van gokprogramma’s op een open televisieprogrammakanaal niet is toegestaan

Gewijzigd amendement Van Wijngaarden/Mei Li Vos op Wet kansspelen op afstand over kansspelbelasting: Gewijzigd amendement Van Wijngaarden&Mei Li Vos op Wet kansspelen op afstand over kansspelbelasting

Verzoek Swinkels (D66) reactie op rapport WRR ‘De publieke kern van het internet’ (31 maart 2015): Verzoek Swinkels (D66) reactie op rapport WRR ‘De publieke kern van het internet’ (31 maart 2015)

Jaarverslag Holland Casino 2015: Jaarverslag Holland Casino 2015

Persbericht VNO-NCW MKB-Nederland Stichting Pakket: Persbericht VNO-NCW MKB-Nederland Stichting Pakket

Toelichting op pakket van de Stichting van de Arbeid en afspraken kabinet: Toelichting op pakket van de Stichting van de Arbeid en afspraken kabinet

Maart 2016

Euromat News Bulletin February 2016: EUROMAT News Bulletin February 2016

Langetermijnagenda van de plenaire vergaderingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal dd. 25 maart 2016: Langetermijnagenda van de plenaire vergaderingen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Februari 2016

Convenant van 10 februari 2016 tussen de Ksa en de Nederlandsche Bank N.V. over samenwerking op het gebied van toezicht en andere taken met een gemeenschappelijk belang m.b.t. de uitvoering van de Wft, Wok, Sw en Wwft: Convenant van 10 februari 2016 tussen de Ksa en DNB over samenwerking op het gebied van toezicht en andere taken met een gemeenschappelijk belang m.b.t. de uitvoering van de wft, wok, sw en wwft

Kansspelautoriteit en DNB tekenen samenwerking: Kansspelautoriteit en DNB tekenen samenwerking

Literatuuronderzoek naar de risico’s van kansspelen en de aard en effectiviteit van preventieve maatregelen: Literatuuronderzoek naar de risico’s van kansspelen en de aard en effectiviteit van preventieve maatregelen

Rondetafelgesprek “Matchfixing, fraude en corruptie binnen de sport”: Rondetafelgesprek Matchfixing, fraude en corruptie binnen de sport

Januari 2016

Marktomvang en aantal behandelingen kansspelverslaving vrijwel ongewijzigd: Marktomvang en aantal behandelingen kansspelverslaving vrijwel ongewijzigd

Marktscan landbased 2014: marktscan landbased 2014

Samenwerkingsprotocol tussen de ACM en de KSA: Samenwerkingsprotocol tussen de Autoriteit Consument en Markt en de Kansspelautoriteit

Euromat Member Update December 2015: EUROMAT News Bulletin 31 December 2015

Besluit van de raad van bestuur van de KSA tot wijziging van de Vergunning Nationale Postcode Loterij 2015/2016: Besluit van de raad van bestuur van de KSA tot wijziging van de Vergunning Nationale Postcode Loterij 2015-2016

Kansspelautoriteit gaat samenwerking aan met vier research partners: Kansspelautoriteit gaat samenwerking aan met vier research partners

Publicatie van de modeltoelatingen voor speelautomaten afgegeven door de Kansspelautoriteit: Publicatie van de modeltoelatingen voor speelautomaten afgegeven door de KSA

Kansspelcommissie: ‘Laat mensen weer roken in casino’s: Kansspelcommissie – Laat mensen weer roken in casino’s

Gokzuilen verweven met zware misdaad: Gokzuilen verweven met zware misdaad

Fenomeenonderzoek gokzuilen: Fenomeenonderzoek gokzuilen

Gokmiljonairs beroepen zich op gedoogbeleid: Gokmiljonairs beroepen zich op gedoogbeleid

Directeur Kansspelautoriteit spreekt tijdens sectorbijeenkomst: Directeur Kansspelautoriteit spreekt tijdens sectorbijeenkomst

Besluitenlijst procedurevergadering cie. V&J d.d. 21.01.16: Besluitenlijst procedurevergadering cie. V&J d.d. 21.01.16

Deal KNWU – Unibet ondermijnt solidariteit in de Nederlandse sport: Deal KNWU – Unibet ondermijnt solidariteit in de Nederlandse sport

InterGame Column 27-1-2016 – InterGame Column Jan

December 2015

Directeur Kansspelautoriteit tekent samenwerkingsovereenkomst met 19 EER-jurisdicties: Directeur Kansspelautoriteit tekent samenwerkingsovereenkomst met 19 EER-jurisdicties

Euromat Member Update November 2015: EUROMAT News Bulletin 30 November 2015

InterGame column Kieran O’Keeffe: InterGame column Kieran O’Keeffe

FIOD legt beslag op circa honderd gokkasten: FIOD legt beslag op circa honderd gokkasten

Illegaal casino in Goor weer stilgelegd: Illegaal Casino in Goor weer stilgelegd

Staatsloterij en Lotto mogen fuseren: Staatsloterij en Lotto mogen fuseren

Kansspelautoriteit en Openbaar Ministerie tekenen samenwerkingsovereenkomst: Kansspelautoriteit en Openbaar Ministerie tekenen samenwerkingsovereenkomst 

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Preventieplan om gokverslaving te voorkomen: Preventieplan om online gokverslaving te voorkomen

Preventieplan Kansspelen op Afstand: Preventieplan Kansspelen op Afstand

Eindrapport Kansen met beleid: Eindrapport_Kansen_met_beleid

KSA en ACM tekenen hernieuwde samenwerkingsovereenkomst: Kansspelautoriteit en ACM tekenen hernieuwde samenwerkingsovereenkomst

Beknopt verslag procedurevergadering cie. V&J: Beknopt verslag procedurevergadering cie. V&J

Antwoorden op vragen van de leden Ronnes en Oskam over binaire opties: Antwoord op vragen van de leden Ronnes en Oskam over binaire opties

EUROMAT: President’s Year-end message: EUROMAT President’s Year-end message

November 2015

Euromat Member Update October 2015: EUROMAT News Bulletin 30 October 2015

DAGP Uitnodiging Productpresentatie: DAGP Uitnodiging Productpresentatie 25 november 2015

Boete van bijna half miljoen euro voor gokbedrijven: Boete van bijna half miljoen euro voor gokbedrijven

Arnhem – assistentie bij controle illegaal gokken: Arnhem – assistentie bij controle illegaal gokken

Wenen notificeert over gedeeltelijk verbod op live-weddenschappen : Wenen notificeert over gedeeltelijk verbod op live-weddenschappen

Amendement van de leden van Wijngaarden en Mei Li Vos: AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN MEI LI VOS – VERGUNNINGHOUDERS VAN SPORTWEDDENSCHAPPEN VERPLICHT OM INFORMATIE OVER VERDACHTE GOKPATRONEN TE MELDEN

Amendement van de leden van Wijngaarden en van Dekken: Amendement van de leden van Wijngaarden en van Dekken – uitsluiting van risicovolle sportweddenschappen van het kansspelaanbod

Italianen gokken op alles wat los en vast zit: 211115 Parool Italianen gokken op alles wat los en vast zit

NRC Handelsblad: ingezonden brief Frits Huffnagel:20151121 NRC_Handelsblad ingezonden brief

NRC Handelsblad: Rutger Jan Hebben/Speelverantwoord.nl: NRC_Handelsblad_Speel verantwoord

Conjunctuur enquête kwartaal 4 2015: Conjunctuurenquete 2015-4

Oktober 2015

Euromat Member Update September 2015: EUROMAT News Bulletin 30 September 2015

Vragen van de leden Van Dekken en Jan Vos (beiden PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over personen die wedstrijdinformatie doorspelen via de telefoon vanaf voetbaltribunes: Vragen van de leden Van Dekken en Jan Vos over personen die wedstrijdinformatie doorspelen via de telefoon vanaf voetbaltribunes

Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de betaalde kansspelheffing 2014, uitgesplitst naar vergunninghouder: Besluit inzake Wob-verzoek om openbaarmaking van de betaalde kansspelheffing 2014, uitgesplitst naar vergunninghouder

National developments Lithuania: National developments in Lithuania

Staatsloterij en Lotto fuseren: Staatsloterij en Lotto fuseren

D66; Investeer in de economie van de toekomst: Investeer in de economie van de toekomst & Notitie-D66-digitale-economie-online1

Staatsdeelnemingen; meer dividend dan voor de crisis: Staatsdeelnemingen; meer dividend dan voor crisis & jaarverslag-beheer-staatsdeelnemingen-20141

Besluit houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van V&J in het bijzonder zal zijn belast: Besluit bekendmaking van de taak Staatssecretaris V&J

Reactie op twee VKC-verzoeken met betrekking tot kansspelonderwerpen: Reactie op twee VKC-verzoeken met betrekking tot kansspelonderwerpen

Toezegging van de Goede Doelen Loterijen: Toezegging van de Goede Doelen Loterijen

EU First Vice-President Frans Timmermans presented 2016 work programme to the European Parliament: EU First Vice-President Frans Timmermans presented 2016 work programme to the European Parliament

Publicatie modeltoelatingen afgegeven door de KSA periode 1 juli 2015 / 30 september 2015: Publicatie modeltoelatingen afgegeven door de KSA voor de periode 1 juli 2015 tot 30 september 2015

September 2015

Euromat Member Update August 2015: EUROMAT News Bulletin 31 August 2015
NRC artikel 31/8/2015: Naar de rechter om toegang tot Nederlandse loterijenmarkt
Prinsjesdag 2015 nieuwsbrief: Prinsjesdag Nieuwsbrief 2015
Begroting V&J 2016: Begroting V&J 2016
Antwoord op vragen van de leden Segers en Dik inzake verkoop van krasloten en gokverslaving: Antwoord op vragen van de leden Segers en Dik inzake verkoop van krasloten en gokverslaving

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 3 september 2015 tot wijziging van de Vergunning Sportprijsvragen en Lotto 2015/2016: Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 3 september 2015 tot wijziging van de Vergunning Sportprijsvragen en Lotto 20152016

Augustus 2015

EUROMAT Member Update July 2015: EUROMAT_News_Bulletin_31_July_2015

Overleg vaste commissie voor Financiën met Dijsselbloem en Wiebes over staatsdeelnemingen: Overleg vaste commissie voor Financiën met Dijsselbloem en Wiebes over staatsdeelnemingen

Juli 2015

Intergame article on EUROMAT Gaming Summit: Intergame article on EUROMAT Gaming Summit

Modeltoelatingen voor speelautomaten tweede kwartaal 2015:20150713 modeltoelatingen 2e kwartaal 2015

Persbericht JVH: succesvolle afronding overname Krijco: PERSBERICHT AFRONDING OVERNAME KRIJCO

Nader verslag inzake Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand : Nader verslag inzake Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Juni 2015

Press release EUROMAT – NEW EUROMAT PRINCIPAL OFFICERS: Press release Euromat – NEW EUROMAT PRINCIPAL OFFICERS

EUROMAT Member Update: May 2015 : EUROMAT News Bulletin 1 June 2015

Final EU approval on the 4th Anti Money Landering Directive (‘4th AMLD’) : Final EU approval on the 4th Anti Money Laundering Directive (‘4th AMLD’)

Geconsolideerde versies beschikking en vergunningen Meerjarige vergunninghouders:

geconsolideerde_versie_beschikking_casinospelen_1996_d_d_11-06-2015

geconsolideerde_versie_vergunning_bankgiro_loterij_d_d_11-06-2015

geconsolideerde_versie_vergunning_postcode_loterij_d_d_11-06-2015

geconsolideerde_versie_vergunning_totalisator_d_d_11-06-2015

Belangrijke CJEU uitspraak: Hongaarse wetgeving die toestemming geeft voor de werking en het spelen van bepaalde kansspelen, alleen in casino’s, vormt een beperking van de vrijheid van dienstverrichting : Official CJEU Press release 11 June 2015 Hungarian legislation which prohibits the operation of slot machines outside casinos may be contraty to the principle of freedom to provide services

Persbericht MKB Nederland BTW verhoging : Persbericht MKB NL BTW verhoging

Persbericht overname Krijco door JVH :PERSBERICHT OVERNAME KRIJCO

Mei 2015

Press release Gaming In Holland May 2015: Gaming in Holland_Press_Release_May_2015

Gespreksnotities partijen die deelnemen aan Ronde Tafel Gesprek van 21 mei 2015 in Tweede Kamer: 20150521 Schema en gespreksnotities RTG

Jaarverslag Ministerie V & J 2014 : Jaarverslag V & J 2014

Persbericht EUROMAT : Dutch Gaming Tax Proposals Constitute Illegal State Aid

Artikel Trouw ”We worden serieus genomen”, Marja Appelman Kansspelautoriteit : 060515 We worden serieus genomen Trouw deel 1 060515 We worden serieus genomen Trouw deel 2

EUROMAT Member Update: April 2015 : EUROMAT News Bulletin 30 April 2015

April 2015

Antwoorden op de vragen van het Bashir (SP) over het ontduiken van BTW-regels door internetbedrijven die zich op de Nederlandse markt richten: Antwoorden op Kamervragen over het ontduiken van BTW-regels door internetbedrijven die zich op de Nederlandse markt richten

Wijziging tenaamstelling VVT Eurocoin, Kansspelautoriteit : Wijziging tenaamstelling VVT Eurocoin

JAARVERSLAG 2014 Stichting Reclame Code (SRC) : SRC_JAARVERSLAG_2014

Antwoord op de vragen van het lid Mei Li Vos over de handhaafbaarheid van het tegengaan van illegaal aanbieden van online kansspelen (ingezonden 24 maart 2015) : Vragen over de handhaafbaarheid van het tegengaan van het illegaal aanbieden van online kansspelen

Antwoord op de vragen van het lid Mei Li Vos over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt (ingezonden 24 februari 2015) : Vragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt

Antwoord op de vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het innen van boetes door de Kansspelautoriteit (ingezonden 19 februari 2015) : Het innen van boetes door de KSA

Antwoord op de vragen van de leden Van Dekken en Mei Li Vos (beiden PvdA) aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het artikel ‘Tegenslag in strijd tegen matchfixing’ (ingezonden 14 januari 2015) : Vragen over artikel ‘Tegenslag in strijd tegen matchfixing’

Antwoord op de vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over reclameactiviteiten van illegale aanbieders van kansspelen (ingezonden 9 september 2014) : Vragen over reclameactiviteiten van illegale aanbieders kansspelen

Antwoord op de vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Financiën over het gedogen van illegale gokbedrijven en de risico’s voor het betalingsverkeer (ingezonden 29 augustus 2014) : Vragen over het gedogen van illegale gokbedrijven en de risico’s voor het betalingsverkeer

Maart 2015

Euromat news bulletin met de huidige Europese ontwikkelingen: EUROMAT News Bulletin 28 February 2015

Selectie van vragen en antwoorden betreffende Holland Casino en kansspelmarkt: Selectie van vragen en antwoorden betreffende Holland Casino en kansspelmarkt

Januari 2015

Modeltoelatingen voor speelautomaten vierde kwartaal 2014: 20150127 lijst modeltoelatingen stcrt-2015-1364

Oktober 2014

Modeltoelatingen voor speelautomaten derde kwartaal 2014:20141020 modeltoelatingen stcrt-2014-29384

Wijziging Wet op de Kansspelbelasting (onderdeel belastingplan 2015):20141013 nota-van-wijziging1

September 2014

Wetsvoorstellen inzake faillissementsrecht

20140912 MKB-WI 14-034 memorie-van-toelichting-wet-civielrechtelijk-bestuursverbo

20140912 MKB-WI 14-035 nader-rapport-wet-civielrechtelijk-bestuursverbod 3 sept 2

20140912 MKB-WI 14-036 voorstel-van-wet-civielrechtelijk-bestuursverbod 3 sept 20

20140912MKB-WI 14-037 Wetsvoorstel civiel bestuursverbod naar Tweede Kamer persb

April 2014

20140404 Data Belgische kansspelmarkt via internet 2013

Maart 2014

20140325 persbericht KSa inzake neploterijen

20140312 DEFWhitepaper_horeca criminaliteit 2013

20140312 rapport Algemene Rekenkamer inzake witwassen 2013

Februari 2014

20140212 Kamervragen Mei Li Vos inzake Britse wedkantoren die azen op Nederlandse markt

20140206 Kamervragen Dekken iz match fixing

Januari 2014

20140128 stb-2014-34 herstel onvolkomenheden Speelautomatenbesluit 2000

20140128 klachtenformulier speelautomaten Kansspelautoriteit

 20140124 vragen Tweede Kamerlid Mei Li Vos inzake online aanbieders kansspelen gericht op Nederland

20140122 Rapport Herpositionering_ZBO’s__

20140122 aanbiedingsbrief rapport ZBO‘s

20140120 beantwoording Kamervragen Mei Li Vos

20140115 modeltoelating tweede half jaar 2013 stcrt-2014-804

20140114 stcrt-2014-2130 KSa regeling behandeling klaagschriften