E-Captain
Euromat
LinkedIn
Facebook
Twitter

Nieuwsberichten

Kansspelautoriteit publiceert factsheet kansspelverslavingspreventie

In de serie factsheets publiceert de Kansspelautoriteit (Ksa) een factsheet over verslavingspreventie. De Ksa vindt het van groot belang dat kansspelverslaving voorkomen en beperkt wordt. Daarom ziet zij erop toe dat kansspelaanbieders hun wettelijke zorgplicht uitvoeren. Ook werkt zij samen met gemeenten, organisaties in de verslavingszorg en andere nationale en internationale organisaties om kennis te delen, onderzoeken te (laten) doen en om samen vanuit verschillende invalshoeken bij te dragen aan preventie van kansspelverslaving.

Continue reading

Kansspelautoriteit zet nieuwe stap in bestrijden van kansspelen op afstand

De Nederlandse Kansspelautoriteit zet per 1 juni a.s. een nieuwe stap in het bestrijden van kansspelen op afstand (online) die zich richten op de Nederlandse markt. De Kansspelautoriteit (Ksa) start dit jaar ook een thematische actie tegen kansspelen online waaraan minderjarigen kunnen deelnemen. Vice-voorzitter mr H.W. (Henk) Kesler van de Kansspelautoriteit: ‘Dat minderjarigen kunnen meedoen aan kansspelen online is onacceptabel’.
Continue reading

Eerste Kamer stelt nadere vragen KoA

De Eerste Kamerfracties van PvdA, CDA en SP hebben aanvullende vragen gesteld over het wetsvoorstel KoA. Vooral het CDA lijkt het handhaven van het verbod op kansspelen via internet de voorkeur te geven boven legalisering omdat als echo van de Raad van State de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. Door het stellen van veel kritische vragen over verslaving, kansspelbelasting, handhaving en toezicht wordt dit beeld zichtbaar. Continue reading

Kamer beoogt met wetswijziging dominante marktpositie met geprivatiseerde casino’s te voorkomen

Met een wijziging van de Wet op de kansspelen privatiseert het kabinet Holland Casino en opent het de casinomarkt voor andere private partijen. Kamer en kabinet zijn het erover eens dat het runnen van casino’s geen overheidstaak is. Wel heeft de Tweede Kamer op 31 januari 2017 in een aantal moties de regering opgeroepen verdergaande beperkingen op te leggen aan de nog te privatiseren speelcasino’s nu nog bekend als Holland Casino.  Het betreft o.a. het beperken van andersoortige activiteiten in de nabijheid van casino’s en het toelaten van mystery shoppers. Ook zijn er voorstellen tot wetswijziging aangenomen die onder meer tot doel hebben een dominante marktpositie te voorkomen. Zie hieronder voor de gehele lijst met aangenomen moties en amendementen.  Continue reading

Onder voorwaarden aangifte kansspelbelasting per kwartaal mogelijk

Voor speelautomatenexploitanten die niet veel Kansspelbelasting (KSB) betalen, heeft de regering de termijn waarover de afdracht en aangifte moeten plaatsvinden, verruimd van een maand naar een kwartaal.

Dit geldt voor ondernemers van wie de betaalde kansspelbelasting in de afgelopen twee kalenderjaren per kwartaal gemiddeld niet meer heeft bedragen dan € 15.000. Als tweede voorwaarde geldt dat aan de belastingplichtige ondernemer in de afgelopen twee kalenderjaren niet meer dan twee naheffingsaanslagen kansspelbelasting zijn opgelegd.

Continue reading

Steun voor opening casinomarkt

Een verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod van casino’s in Nederland. Dat wil staatssecretaris Dijkhoff (Justitie) bevorderen met zijn voorstel om de casinomarkt te liberaliseren. Een Kamermeerderheid steunt hem. Continue reading

Persbericht: Horeca doet nieuwe stap in preventie kansspelverslaving, eerste vernieuwde cursusboek overhandigd

In overleg met betrokken partijen heeft de VAN Kansspelen Brancheorganisatie (kortweg VAN) op eigen initiatief stappen gezet om het preventiebeleid t.a.v. kansspelverslaving te verbeteren en het risico op verslaving nog verder terug te dringen. Niet alleen zullen nieuwe horecaondernemers hun kennis vergroten ook bij bestaande ondernemers zal dit gebeuren. Bovendien zullen aan hen praktische preventie-instrumenten worden overhandigd. De exploitanten van de speelautomaten ten slotte zullen de rol van aanjager en informant verder ontwikkelen. Als symbolische start van dit initiatief heeft de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) het eerste exemplaar van het vernieuwde cursusboek ‘SVH Sociale Hygiëne’ vandaag overhandigd aan de voorzitter van de VAN, Frits Huffnagel. Met de behandeling van het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand in de Eerste Kamer begin 2017 staat het onderwerp van kansspelpreventie weer volop in de schijnwerpers. Continue reading

PERSBERICHT Speelautomatenbranche werkt aan verdere terugdringing aantal probleemspelers

Met de kerncijfers van de verslavingszorg over 2015, die vorige week donderdag zijn gepubliceerd, ziet de VAN Kansspelen brancheorganisatie (kortweg VAN) bevestigd dat de jaren geleden gekozen aanpak van preventie van kansspelverslaving goede resultaten oplevert. Met het zelf ontwikkelde ZEUS-plan ter versterking van de preventie in speelautomatenhallen en horeca werkt de branche aan het verder terugdringen van het aantal probleemspelers. Dit plan is eerder al voorgelegd aan de wetgever. Continue reading