E-Captain
Euromat
LinkedIn
Facebook
Twitter

Sectie Online in oprichting

Voorafgaand aan de ALV van 25 maart jl. is door de VAN een enquête gehouden. Deze heeft aangetoond dat 65% van de leden die de enquête hebben ingevuld geïnteresseerd zijn in de Sectie Online in oprichting.

Wij nodigen deze geïnteresseerden, maar uiteraard ook alle andere huidige VAN leden die ambities hebben met betrekking tot online kansspelen, van harte uit zich aan te melden middels bijgaand aanmeldformulier en de ondertekening van de aangehechte verklaring ondernemerscode. U kunt de ondernemerscode vinden via https://www.vaninfo.nl/bibliotheek/wetgeving-en-rechtspraak/