E-Captain
Euromat
LinkedIn
Facebook
Twitter

Sectie Exploitanten in de horeca

De Sectie Exploitanten in de Horeca (SEH) behartigt binnen de VAN de belangen van de leden-bedrijven die speelautomaten plaatsen in de horeca. Zij doen dit op basis van een overeenkomst met de horecaondernemer. Voor leden van deze sectie is onder meer een basis exploitatie-overeenkomst beschikbaar waarmee zij een actuele overeenkomst hebben en waarmee zij voldoen aan de geldende regelgeving. Ook andere voor deze leden specifieke onderwerpen komen aan de orde. Verder worden zij op de hoogte gehouden over relevante ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en maatschappij.

Viermaal per  jaar komen de leden van de SEH bijeen in de sectieledenvergadering, waarin zij over onderwerpen spreken die vooral betrekking hebben op de exploitatie in de horeca.